Poliisitaloa ja paloasemaa suunnitellaan Nekalaan

Iidesjärven puiston lisäksi myös Nekalan uuden poliisitalon ja paloaseman kaavoituksen osallistamis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.12. saakka. Asemakaava laaditaan kaupungin kiinteistötoimen ja Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta. Suunnittelu alkaa selvitystöillä. Alueelta laaditaan selvityksiä muun muassa melusta, liikenteestä, hulevesistä, pilaantuneista maista, kasvillisuudesta ja hyönteisistä. Tarkempia suunnitelmia ja selvityksiä valmistuu kevään ja kesän 2021 aikana, jolloin asemakaavan laajempi valmisteluaineisto asetetaan nähtäville. Suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja kaavatyön vuorovaikutusmenettelystä kertovasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää mielipiteitä kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana. Lue lisää.

Iidesjärven puisto suunnitelma arvioitavana

Nähtäville on kuulutettu asemakaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskien:

XXIV (NEKALA), IIDESJÄRVI, Iidesjärven puisto, asemakaava nro 8725. (TRE:932/10.02.01/2020)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman on nähtävillä 19.11. – 10.12.2020 välisen ajan osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu sekä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B. Poikkeustilanteesta johtuen suositellaan aineistoon tutustumista ensisijaisesti internetissä.

XXVI (Nekala), Iidesjärvi, Iidesjärven puiston asemakaavan nro 8725 kaavoittajalle voi esittää asemakaavaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä erillisellä lomakkeella 30.11.2020 asti. Esittelyvideo, lomake ja ohjeet kysymysten esittämiseksi sekä lisätietoa osoitteessa www.tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt.

Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevasta kaava-asiasta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana 10.12.2020 mennessä os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi. Mielipiteessä tulee mainita asian suluissa oleva diaarinumero.

Asemakaava-aineisto valmistellaan palautteen, neuvottelujen ja laadittavien selvitysten pohjalta valmisteluaineistoksi, joka kuulutetaan nähtäville mielipiteiden saamiseksi. Sen jälkeen valmistellaan asemakaavaehdotus. Yhdyskuntalautakunta käsittelee ehdotuksen ja päättää sen julkisesti nähtäville asettamisesta.

Tiedustelut kaava-asioissa:
Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, puh. (03) 565 64400, palvelupiste.frenckell@tampere.fi