Opastus Ysäri-näyttelyyn 13.10.2022

Työväenmuseo Werstaalla avautuu 7.10.2022 näyttely kansakunnan lähihistoriasta. Ysäri kertoo 1990-luvun Suomesta. Aikakausi muistetaan lamasta ja leipäjonoista, jotka vuosikymmenen edetessä vaihtuivat nousuhuumaan ja IT-kuplaan. Välissä Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden ja meni Euroopan Unioniin. Ysäri katsoo murrosten vuosikymmentä pintaa syvemmältä ja vetoaa häpeilemättömällä nostalgiallaan myös lapsuuttaan ja nuoruuttaan 1990-luvulla eläneisiin.

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen jäsenille järjestetään opastus näyttelyyn torstaina 13.10.2022 klo 17.00.

Opastuksen kesto on 45 min. ja se on yhdistyksen jäsenille maksuton. Opastus lähtee Työväenmuseo Werstaan aulasta ja sen vetää Werstaan varajohtaja Ulla Rohunen. Opastukselle ei ole ennakkoilmoittautumista.

Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Finlaysonin alue. www.tyovaenmuseo.fi

 

Jätehuollolle ilmoitus kompostoinnista

Jätehuoltolain mukaan keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja ja siirtolapuutarhoja. Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta.

Jos siis tontillasi on oma kompostori, johon laitetaan ruokajätteitä tai olet mukana kimppakompostorissa, ilmoitusvelvollisuus koskee sinua. Ilmoitus pitää tehdä vuoden loppuun mennessä. Lue lisää täältä.

Viinikan ja Nekalan pihakirppis

Elokuun alussa 7.8.2022 vietetään jälleen Viinikan ja Nekalan alueen yhteistä pihakirppispäivää. Viinikan ja Nekalan Omakotiyhdistys ry järjestää tuolloin kaikille avoimen pihakirppistapahtuman. Tapahtumassa kuka tahansa alueen asukas voi myydä omalla pihallaan itselleen tarpeetonta tavaraa. Pihakirppikset ovat avoinna klo 11-15. Kaikki alueen kotitaloudet ovat tervetulleita mukaan tapahtumaan!

Muista merkitä pihakirppiksesi kadulle selkeästi näkyvällä kyltillä, että asiakkaat löytävät perille. Kylteissä luovuuden käyttö on eduksi 😊. Samana viikonloppuna myös Nekalan Pallon kirppistapahtuma Viinikan puistossa.

Jos haluat oman pihakirppiksesi mukaan netissä julkaistavaan karttaan, ilmoittaudu mukaan osoitteessa viinikka.nekala@gmail.com 4.8.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä voit myös kuvailla lyhyesti myynnissä olevaa tavaraa.

Tervetuloa mukaan!

Kutsu Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 13.6.2022 klo 18 Nekalan seurakuntatalolla osoitteessa Kuoppamäentie 23, 33800 Tampere.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat ja se on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille.

Esityslista vuosikokoukseen 13.6.2022

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä Iiittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

8. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kalenterivuodeksi.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
12. Valitaan yhdistyksen edustajat Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n edustajistoon.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n hallitus