Omakotiyhdistyksen kevätkokous siirtyy kesäkuulle

Epävarman korona tilanteen takia olemme päättäneet siirtää kevätkokouksen kesäkuulle. Kevätkokousta ei siis järjestetä 26.4. niin kuin suunniteltiin vaan uusi ajankohta on tiistai 15.6.2021, paikka tarkennetaan myöhemmin.

Kokouksessa käsitellään sääntöjenmuutos ehdotus, joissa suurimmat muutokset koskevat kohtia:

3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen alueella vakinaisesti oleva omakotitalon tai sen osan tai näihin verrattavan kiinteistön omistaja tai vastaavan vuokrasopimuksen haltija.
Asukasjäseneksi voidaan hyväksyä alueella asuva yksittäinen henkilö. Asukasjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

– Aiemmissa säännöissä ei ollut mahdollisuutta liittyä asukasjäseneksi

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Vaihtoehto 1 kokous / vuosi
Yhdistys pitää kalenterivuosittain yhden vuosikokouksen toukokuun loppuun mennessä.
Vaihtoehto 2 kokousta / vuosi
Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana:
kevätkokouksen maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen lokakuun loppuun mennessä.

– Hallituksen ehdotus on muuttaa säännöt 1 vuosikokouksen mukaiseksi

Sääntömuutos ehdotukset ja kokous asiat löydät täältä kesäkuun alussa.