Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen kevätkokous 15.6.2021 klo 18

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n hallitus on päätynyt siirtämään sääntömääräisen kevätkokouksensa epävarman korona tilanteen takia tiistaille 15.6. alkaen klo 18.

Kokouksessa käsitellään sääntömuutos asia, hallitus esittää siirtymistä yhden vuosikokouksen sääntöihin. Säännöt ovat Keskusjärjestön ennakkotarkistetut ja ne mahdollistaisi yhdistyksen jäseneksi liittyä myös asukasjäsenenä, nykyisillä säännöillä vain jokainen alueella vakinaisesti oleva omakotitalon tai sen osan tai näihin verrattavan kiinteistön omistaja tai vastaavan vuokrasopimuksen haltijan voi olla jäsenenä.

Nykyiset säännöt:  Kohta 11. Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä muutosta kannattaa.

Uusissa säännöissä olevat kohdat, joissa selkeä ero nykyisiin sääntöihin

– 3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen alueella vakinaisesti oleva omakotitalon tai
sen osan tai näihin verrattavan kiinteistön omistaja tai vastaavan vuokrasopimuksen haltija.
Asukasjäseneksi voidaan hyväksyä alueella asuva yksittäinen henkilö. Asukasjäsenellä on
yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistyksen jäseniksi.

– 5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää kalenterivuosittain yhden vuosikokouksen toukokuun loppuun mennessä. /
Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana:
kevätkokouksen maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen lokakuun loppuun mennessä.