Muistoja Asevelikylästä kerätään

Pirkanmaan maakuntamuseo kerää yhteistyössä Tampereen museopalveluiden  vapaaehtoisten kulttuuriluotsien kanssa muistitietoa asumisesta ja elämisestä vanhoissa rakennuksissa. Kulttuuriluotsi Helena Poijärvi kerää aineistoa Asevelikylän vaiheista ja siellä asumisesta ja hän pyytää ystävällisesti Asevelitalossa asuvia ja asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä puhelimitse 044 -306 1951 ja sähköpostitse helena.poijarvi@gmail.com.

Haastatteluaineiston keruu on kulttuuriperinnön tallennustyötä ja materiaalia hyödynnetään maakuntamuseon tutkimus- ja julkaisutoiminnassa. Vastaavanlaista tallennustyötä on tehty Tampellan alueella, Härmälässä ja Kalevassa. Keruuprojektin vastuuhenkilö Pirkanmaan maakuntamuseossa on tutkija Miinu Mäkelä.