Poliisitaloa ja paloasemaa suunnitellaan Nekalaan

Iidesjärven puiston lisäksi myös Nekalan uuden poliisitalon ja paloaseman kaavoituksen osallistamis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.12. saakka. Asemakaava laaditaan kaupungin kiinteistötoimen ja Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta. Suunnittelu alkaa selvitystöillä. Alueelta laaditaan selvityksiä muun muassa melusta, liikenteestä, hulevesistä, pilaantuneista maista, kasvillisuudesta ja hyönteisistä. Tarkempia suunnitelmia ja selvityksiä valmistuu kevään ja kesän 2021 aikana, jolloin asemakaavan laajempi valmisteluaineisto asetetaan nähtäville. Suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja kaavatyön vuorovaikutusmenettelystä kertovasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää mielipiteitä kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana. Lue lisää.