Kutsu Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 13.6.2022 klo 18 Nekalan seurakuntatalolla osoitteessa Kuoppamäentie 23, 33800 Tampere.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat ja se on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille.

Esityslista vuosikokoukseen 13.6.2022

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä Iiittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

8. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kalenterivuodeksi.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
12. Valitaan yhdistyksen edustajat Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n edustajistoon.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n hallitus

Valokuvauskurssi verkossa

Korkinmäen-Veisun omakotiyhdistys on julkaissut verkossa ilmaisen kurssimateriaalin valokuvauksesta kiinnostuneille. Yhdistys järjesti syksyllä 2021 jäsenilleen kahdeksan kerran valokuvauskurssin. Koronatilanteesta aiheutuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi kurssin jokaisesta kerrasta tehtiin myös videotallenne, jotka ovat nyt myös avoimesti muidenkin katsottavissa.

Korkinmäen-Veisun omakotiyhdistys sai Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikön myöntämää tuotantotukea valokuvauskurssin järjestämiseen, minkä vuoksi he toivovat tallenteiden ilahduttavan mahdollisimman monia valokuvauksesta kiinnostuneita.

Tallenteet löytyvät Korkinmäen-Veisun omakotiyhdistyksen kotisivuilta

Kurssin puuttuvat videotallenteet täydentyvät lähiviikkojen aikana.

Viinikkala-lehti 2/2021 on ilmestynyt

Viinikkala -lehden tämän vuoden toinen numero jaettiin lauantaina alueen koteihin. Nappaa lehti talteen mainospostin seasta. Jos talouteesi ei jaeta mainoksia, voit noutaa lehden Nekalan tai Koikkarin kirjastosta. Lehtiä on jaossa myös Wanhassa Tapissa, Kukkakauppa Vanamossa, K-supermarket Nekalassa ja Viinikan Apteekissa.

Avoimet ovet Nekalan koululla, kohti uutta kirjastoa ja kulttuurikeskusta 2.11.2021

Juliste Nekalan koulun avoimet ovet tilaisuudesta

Marraskuun 2. päivänä klo 16.00 – 18.30 pitkästä aikaa on Nekalan koululla avoimet ovet. Nekalan koulusta suunnitellaan taiteen ja kulttuurin taloa. Vanhaan kouluun on visioitu tilaa kirjastolle, tapahtumille, näyttelyille, taiteilijoiden työlle ja ihmisten yhdessä ololle. Talo remontoidaan ennen käyttöönottoa. Hankkeen käynnistämisestä päätetään talven aikana. Tampereen kaupunki kutsuu kaikki tamperelaiset tutustumaan alustaviin suunnitelmiin ja ideoimaan uutta ihmisten ja kulttuurin keskusta. Millainen voisi olla tuleva kulttuuritalo ja kirjasto? Kaikki tamperelaiset ovat tervetulleita tutustumaan alustaviin suunnitelmiin ja ideoimaan uutta ihmisten ja kulttuurin keskusta.

Tilaisuuden aikana taloon ja suunnitelmiin saa tutustua omassa rauhassa talossa kierrellen. Lisäksi järjestetään opastetut kävelyt klo 16.30, 17.15 ja 18.00 pääaulasta lähtien. Kirjasto-, kulttuuri- ja kiinteistöasiantuntijat ovat tavattavissa talon ruokalassa, mistä löytyy myös ideointipisteet. Ideointipiste löytyy myös konttikirjastosta.

Herkimmät vierailijat voivat saada oireita talon sisäilmasta myös lyhyellä vierailulla. Pahimmin sisäilmaongelmaiset tilat on rajattu vierailualueen ulkopuolelle. Tilaisuudessa on voimassa maskisuositus. Kommentointia voi tehdä myöhemmin myös verkossa.

Nekalan koulun osoite on Lounaantie 2. Tilaisuuden järjestää Tampereen kaupunki.

Tapahtumaan on vapaa pääsy!